ZÁZEMÍ


Podobné zázemí bychom pro děti rádi vytvořili. 


HLEDÁ SE POZEMEK PRO LESNÍ MATEŘSKOU ŠKOLU. 

Chceme v dětech vzbudit zájem o přírodu, pěstovat s nimi ovoce, učit je péči o naši krajinu, chovat domácí hospodářská zvířata. Zároveň chceme ze sadu udělat přírodní edukativní zahradu, kde sladíme prvky Montessori a přírodní pedagogiky a budeme se zde všichni společně učit a hrát si, pokud zrovna nebudeme přímo v lese. 


V zázemí chceme vytvořit:

  • kompost, záhonky
  • ohniště
  • pískoviště
  • blátoviště
  • houpačky, prolézačky
  • vodní prvek
  • ateliér přírodních materiálů
  • kreslící koutek
  • venkovní odpočinková část
  • permakulturu